';

SERVICE STATEMENT

The Hydrolift Service Department will provide you with expert and timely advice if the need for repairs or maintenance arises.

We kindly request that you maintain your Hydrolift boat with the highest standards by always using original Hydrolift parts. Because of this, we suggest that any parts should be ordered through the Hydrolift Service Department or your local Hydrolift distributor.

The Hydrolift User Manual has been prepared to help you obtain optimal performance and safety when using a Hydrolift. Please follow the instructions in the user manual for the best experience with your Hydrolift boat. To achieve longevity, continued high performance, better safety and low fuel economy, we suggest regular maintenance of your Hydrolift

 

HYDROLIFT SERVICE AND AFTERMARKET

CONTACT SERVICE AT:

P: +47 47 81 06 06
E: service@hydrolift.com

SERVICE OG ETTERMARKED – NORGE

Vi i Hydrolift er opptatt av at våre kunder skal ha et mest mulig bekymringsfritt båthold. Med høy byggekvalitet og et grundig gjennomtenkt vedlikehold søker vi å bidra til laveste mulig kost for våre kunder/båteiere.

Gjennom reaksjonstid og kompetanse er det vårt mål å minimere omfanget av uforutsette hendelser.

Sommeren er båtliv, men vi har åpent for servicetjenester hele året. Hos vårt service- og kompetansesenter kan vi tilby det meste for å sikre et mest mulig problemfritt båthold – med alt fra steaming og vask til større gelcoatreparasjoner, repowering og ombygging av din båt.

Vår senter ligger ved vannet slik at det er enkelt å komme sjøveien for en mindre eller større sjekk. Vi har også hentetjenester til land og til vanns etter avtale

Våre service og ettermarkedstjenester er selvfølgelig også tilgjengelig for kunder av andre båtmerker enn Hydrolift.

KONTAKT SERVICE PÅ:

TLF: 47 81 06 06 / 915 84 300
MAIL: service@hydrolift.com

SERVICESKJEMA

Image module

SERVICE STATEMENT

The Hydrolift Service Department will provide you with expert and timely advice if the need for repairs or maintenance arises.

We kindly request that you maintain your Hydrolift boat with the highest standards by always using original Hydrolift parts. Because of this, we suggest that any parts should be ordered through the Hydrolift Service Department or your local Hydrolift distributor.

The Hydrolift User Manual has been prepared to help you obtain optimal performance and safety when using a Hydrolift. Please follow the instructions in the user manual for the best experience with your Hydrolift boat. To achieve longevity, continued high performance, better safety and low fuel economy, we suggest regular maintenance of your Hydrolift

HYDROLIFT SERVICE AND AFTERMARKET

CONTACT SERVICE AT:

P: +47 47 81 06 06
E: service@hydrolift.com

SERVICE OG ETTERMARKED – NORGE

Vi i Hydrolift er opptatt av at våre kunder skal ha et mest mulig bekymringsfritt båthold. Med høy byggekvalitet og et grundig gjennomtenkt vedlikehold søker vi å bidra til laveste mulig kost for våre kunder/båteiere.

Gjennom reaksjonstid og kompetanse er det vårt mål å minimere omfanget av uforutsette hendelser.

Våre service og ettermarkedstjenester er selvfølgelig også tilgjengelig for kunder av andre båtmerker enn Hydrolift.

KONTAKT SERVICE PÅ:

TLF: 47 81 06 06 / 915 84 300
MAIL: service@hydrolift.com