Åpenhetsloven

Hensikten med Åpenhetsloven er å å sikre respekt og etterlevelse av for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskap og leverandørkjeder, herunder også å sikre allmenheten tilgang til relevant informasjon. Selskap skal lage aktsomhetsvurderinger der man blant annet skal kartlegge risikoen for brudd på nevnte forhold i eget selskap og hos leverandører samt definere og iverksette egnede tiltak. Dette skal være et kontinuerlig arbeid og Hydrolift jobber med å innføre de kravene som åpenhetsloven stiller til oss som virksomhet.

Henvendelser til vår etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes pr e-post til sales@hydrolift.com   Vi vil søke å besvare henvendelser så raskt som mulig. I den grad innsynsretten er relatert til private eller personlige forhold, herunder GDPR eller konkurransesensitive områder vil vi begrense dette i den grad det er nødvendig, samt dersom informasjonskravet ikke anses å være relevant ut fra lovens hensikt.

Rull til toppen