';

 

EN NY HYDROLIFT P-42 SAR I STAFFKLASSEN SKAL UT I TJENESTE

Sørlandets nye redningsskøyte RS 165 Askeladden hadde sin høytidelige dåp på Lysaker Brygge under helgen. Redningsskøyta får sin base i Lillesand og er donert av «Inge Stenslands Stiftelse» og»Stenslandsfondet». Gratulerer med dagen til donatorer og til Redningsselskapet.

Video fra dåpen: VIMEO REDNINGSSELSKAPET

Geir Moen