';
Image module

Hydrolift henter hjem nok en designpris

Through the Hydrolift Professional P-42 project, Hydrolift and Eker Design have once again received a prestigious design award. The DOGA Award for Design and Architecture is a distinction awarded to Norwegian businesses and practitioners who demonstrate the outstanding use of design and architecture. The award aims to showcase and spotlight exemplary projects.

One hull – nine vessels

Hydrolift has developed a modular product platform for the professional boat market, where the customer can choose from various standard options for easier maintenance and higher operating hours. The project is motivated by reducing costs and increasing efficiency in production of patrol boats, which have so far been characterized by one-off models and costly adjustments.

The SAR model has been developed in close cooperation with the Norwegian Society for Sea Rescue. “This model is a unique, top modern and very fast search and rescue vessel”, says Hydrolift owner Bard Eker. The requirements for functionality and readiness are under constant development and for saving lives at sea it is very important to have a short response time when the accident has happened. “The awards confirm that we have achieved our goals to develop products and solutions that meet all requirements such as user integration, ease of use, reduced cost of ownership, product quality and solid industrial design”, concludes Eker.

Jury Statement:

This is smart, tough and very difficult to perform. The different patrol boats require different characteristics, and it is not an easily done to create a common platform that is flexible enough to meet the various challenges and at the same time is “strict” enough to standardize. Eker Design has previously marked itself as innovative and experimental, which they deserve all possible praise for. DOGA means this project is top class when it comes to product design and offers a real improvement in a market that is very pressured on price and time.

Gjennom prosjektet Hydrolift Professional P-42 har i kveld Hydrolift og Eker Design nok en gang mottatt det prestisjetunge DOGA merket. Dette er en pris som deles ut årlig til det aller ypperste innen design- og arkitekturprosjekter i Norge.

OM PROSJEKTET

Ett skrog – ni båter

Hydrolift har utviklet en modulbasert produktplattform for det profesjonelle båtmarkedet, der kunden kan velge blant ulike standardalternativer for enklere vedlikehold og høyere driftstid. Prosjektet er motivert av å redusere kostnader og øke effektiviteten når det gjelder produksjon av blant annet patruljebåter, som til nå har vært preget av enkeltmodeller og kostbare tilpasninger.

Juryuttalelse:

Dette er smart tenkt og svært vanskelig å utføre. De ulike patruljebåtene krever ulike egenskaper, og det er ikke gjort i en håndvending å lage en felles plattform som er fleksibel nok til å møte de ulike utfordringene og samtidig «streng» nok til at den kan standardiseres. Eker Design har tidligere markert seg som nytenkende og eksperimentvillige, noe de fortjener all mulig ros for. Derfor gjør det godt å gi DOGA-merket til en løsning som ikke bare er av ypperste klasse når det kommer til produktdesign, men også skjærer gjennom en gordisk knute og tilbyr en reell forbedring i et marked som er svært presset på pris og tid.

Les mer om Hydrolift P-42 serien her: https://hydrolift.com/professional/

Photo: Glenn Røkeberg, Eker Design

Image module
Image module
Image module
Recommend
Share
Tagged in