Click to Play

HØYHASTIGHETSKURS

OM HØYHASTIGHETS-BEVIS

Hydrolift er godkjent tilbyder av høyhastighetskurs og kan tilby både teorikurs og praktisk del for båt.

Vi arrangerer kurs fra våre lokasjoner i Fredrikstad samt kurs i Rogaland via vår samarbeidspartner Vannsprut AS.

Hydrolift skreddersyr også kurs for grupper eller familier etter ønsker utover det et tradisjonelt kurs inneholder.

For å søke om høyhastighetsbevis fra Sjøfartsdirektoratet må du ta høyhastighetskurs. Høyhastighetskurset består av en teoridel og en praktisk del. Teorikurset er det samme for båt og vannscooter, mens den praktiske delen er ulik for båt og vannscooter.

Du kan lese mer om høyhastighetsbevis på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Ønsker du mer informasjon eller har noen spørsmål, kontakt oss på kurs@hydrolift.com

FORKUNNSKAPER , KRAV OG MÅLSETTING

For å gjennomføre høyhastighetskurs må du være fylt 17 år. Kursbevis utstedes når du har fylt 18 år. Du må også ha båtførerbevis, fritidsskippersertifikat eller høyere sertifikater dersom du er født etter 1.1. 1980.

Er du født før 1.1. 1980 trenger du ingen spesielle sertifikater for å gjennomføre kurset, men det forventes at du har en viss grad av kunnskap og erfaring med båt og sjøliv.

Kursets målsetting er å redusere antall ulykker gjennom økt kunnskap, bevisstgjøring og gode holdninger samt sette søkelys på bevisstgjøring og ulike typer risiko ved høye hastigheter til sjøs.

Betingelser og vilkår for kurs hos Hydrolift.

TEORIKURS

Teorikurset består av 6 emner med søkelys på ulike sider ved å kjøre fort på vannet.  Hydrolift tilbyr teorikurset i våre lokaler i Fredrikstad eller via vår partner Vannsprut for de som bor i Rogaland.

Teorikurset har en varighet på ca 5 timer inklusive avsluttende prøve. Kurset består av 6 temaer:

  • Fartøyslære: skrog og fremdriftssystem
  • Menneskelige faktorer
  • Høyhastighetsmanøvrering
  • Navigasjon ved høy hastighet
  • Sikkerhet og vedlikehold
  • Planlegging av hurtiggående seilas

Prøven består av flervalgsoppgaver fra de ulike temaene.

Teorikurs kan også tas digitalt hvor du da kan melde deg til praktisk del ved bestått prøve.

PRAKTISK DEL

Den praktiske delen for båt starter på land. Vi går gjennom ulike elementer av sikkerhet, båtens funksjoner og øvelsene som skal gjennomføres.

Vi forlater brygga og gjennomfører ulike øvelser på sjøen. Instruktør kjører store deler av kurset. Deltakerne kjører øvelser etter tur. Den praktiske delen avsluttes på brygga med en oppsummering og veien videre for å få utstedt høyhastighetsbevis for båt.

Båtmodellen som brukes under praktisk del er en Hydrolift X-26 S.

Rull til toppen