';

AUTONOMOUS CITY FERRIES

«It is quite normal to use the rivers that flows through larger cities for transportation. As part of the future «Smart City» thinking small autonomous clean transport city ferries can be a natural part of the city’s transport solutions, both for people and goods.»

This is what Bård Eker explains more about in an interview with Fredrikstad Blad. Eker Design and Hydrolift carry out a pre-project for these types of ferries.

«The city of Fredrikstad is a great starting point but we strongly believe that such a concept easily can be adapted to the needs of other cities inside and outside of Norway.» «We are now doing a number of different investigations to complete the pre-project, which will form the basis for further efforts,» concludes Bård Eker.

«Det er helt normalt å utnytte byelvene til transport.  Som en del av den fremtidige «Smart City»-tenkingen, en løsning de fleste byer nå er opptatt av, er det naturlig å tenke små selvkjørende elektriske byferger som en helt naturlig del av byenes transportløsninger, både for mennesker og gods.»

Dette sier Bård Eker i et intervju med Fredriksstad Blad.  Eker Design og Hydrolift utfører i disse dager et forprosjekt hvor en slik type ferge utredes.

«Fredrikstad er et godt utgangspunkt for en slik tankegang, dels fordi Glomma deler byen opp i mange adskilte soner, som gjør det krevende å forflytte seg langs veiene og dels fordi Fredrikstad Kommune har med sine senere års satsing på fergedrift blitt en foregangskommune med henhold til å se byfergene som en del av økosystemet.»

«Vi har stor tro på at et slikt konsept lett kan tilpasses andre byers behov – i og utenfor Norge – og gjør nå en rekke ulike undersøkelser for å få ferdig forprosjektet som skal danne grunnlag for den videre satsingen», avslutter Bård Eker.

Geir Moen